Bedriftstrening

Vi tilbyr trening og behandling til bedrifter. Har du helseforsikring så gir vi dere time på dagen og god oppfølging. Vi ser at trening for bedriftens ansatte gir en rekke fordeler som:

  • En mer fornøyd medarbeider
  • Mindre sykefravær
  • En mer effektiv ansatt med mer energi
  • Økt livskvalitet, og omlegging av kosthold
  • Bedriften øker lønsomheten
  • Økt trivsel og sosial miljø i bedriften

Vi tilbyr:

-Treningskort som kan disponeres av alle ansatte i bedriften

-Gratis veiledningstime i forhold til trening hos terapeut.

-Gratis treningsveiledningstime inkl måling av kropps sammensetning.

-Time på dagen hos kiropraktor/Fysioterapeut(har bedriften helseforsikring så kan den benyttes)

-Besøk 1 gang i året for gjennomgang av arbeids stillinger/arb.plass med vår behandlere

-Foredrag i bedrift for å stimulere til trening, helsefremmende tiltak ”ut av sofaen”

-Ansatte får treningsprogram med beskrivelse av øvelsene de bør gjøre.

RING oss på telefon: 64 84 54 20 for spørsmål og pristilbud til din bedrift.

 Har dere helseforsikring, kontakt oss for rask behandling og trening.

Vi har samarbeid med alle forsikringsselskaper:

forsikring

ØKONOMI når det gjelder trening:

En arbeidsgiver kan dekke utgifter til helsestudio uten at det blir skattepliktig på den ansattes hånd (de slipper å betale skatt).
Det gjelder når:

  • Firmaet kjøper et visst antall kort (eks 3 stk på 10ansatte)
  • Firmaet betaler en gitt sum i året – og alle ansatte kan trene. Hvis det arrangerer felles opplegg for de ansatte.
  • Firmaet leier studioet for bestemt tidsrom/leier egne timer til ansatte

Bedriften gjør dette for å styrke samholdet i bedriften.  Da anses det som velferdstiltak og gir fradragsrett (godkjennes av ligningsmyndighetene som kostnad). Snakk gjerne også med din regnskapsfører om dette.

Ta kontakt: Ring oss på tlf 64 84 54 20

Meld deg inn i dag