Hva vi behandler

RYGGPROBLEMER:

Du er ikke alene om å ha ryggproblemer…

 • 60-80 prosent av oss vil få ryggplage på et tidspunkt
 • Rundt 50 prosent av oss har hatt ryggplager siste året
 • 8-15 prosent har vondt i ryggen akkurat nå

Ryggplager er den mest kostbare enkeltlidelsen i Norge, og en av de hyppigste årsakene til sykefravær.
Heldigvis er de fleste plager i ryggen ikke alvorlige, men problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Dette skyldes at samspillet mellom ledd, muskler, nerver, sener, leddbånd og bruskskiver ikke fungerer som det skal.

Fem tegn på at ryggen ikke har det bra:

 • Stiv rygg når du våkner om morgenen
 • Stivhet etter langvarig sitting eller andre stillinger
 • Økt behov for å gå til ryggen etter perioder med inaktivitet
 • Sliten følelse eller stikkende smerter i ryggen
 • Oftere og mer langvarig stivhet eller smerter

Den vanligste formen for vondt i ryggen er akutt korsryggssmerte (akutt lumbago). Noen ganger kan smerten også gå nedover i beina (isjas) eller den kan bli værende over lengre tid (kronisk lumbago).

Akutt lumbago er det som på folkemunn ofte blir kalt hekseskudd eller kink, hvor det plutselig oppstår smerter i ryggen.

Typiske tegn på hekseskudd/kink:

 • Plutselig låst og smertefull korsrygg
 • Smerter på et bestemt sted i korsryggen
 • Når det er mest behagelig å stå litt skjevt eller fororoverlent
 • Følelse av at ryggen svikter
 • Smertene kan også stråle ned i setet eller rundt og ut på sidene

Grunnen til at smerter oppstår i korsryggen kan ofte være sammensatt. I de fleste tilfeller finnes det flere bakenforliggende årsaker til at smerten oppstår etter akkurat en spesiell hendelse.

Dette kan skyldes:

 • Lite fysisk aktivitet
 • Gjentatte feilbelastinger
 • Plutselig overbelastning
 • Overvekt
 • Røyking
 • Mistrivsel på arbeidsplassen
 • Stress

Kuldepakning kan lindre godt ved akutte korsryggssmerter.

ISJAS:

Isjias er smerter som oppstår på grunn av irritasjon på isjiasnerven, kroppens største nerve. Den starter i korsryggen og går nedover baksiden av beina. Isjias kan oppleves som smerte i korsrygg og benet, eller kun som smerte i benet.

Typiske tegn på isjas:

 • Skarp stikkende smerte i bein, korsrygg eller begge deler
 • Prikking, stikking, nummenhet, kuldefølelse eller krampe liknende tak i veldefinerte områder på benet
 • Svakhet i benet, tendens til å halte når man går
 • Økt smerte når man sitter eller står, og mindre vondt når man går eller ligger med bena bøyd

Vanligste årsaker til isjias:

 • Direkte trykk på nerven fra muskel og skjelett
 • Irritasjonen fra betennelse rundt nerven
 • Skiveprolaps i korsryggen
 • Slitasjeforandringer og forkalkinger i korsryggen

Isjias tilsvarer 5-10 prosent av alle ryggsmerter.
Fordi isjiasnerven er involvert kan smerte ofte være svært plagsomme og langvarige.

Undersøkelser viser at 80 prosent som får isjias blir friske i løpet av tre måneder

ISJIALGI:

Ikke alle smerter som stråler utover i benet er isjias. Isjialgi likner i stor grad på isjias med smerte i korsrygg og nedover i benet. Hovedforskjellen er at isjialgi ikke skyldes irritasjon av isjia nerven, men stammer fra muskler og skjelett i korsrygg og bekken.

Vanligste årsaker til isjialgi:

 • Nedsatt funksjon i leddene i korsrygg og bekken
 • Betente og/eller irriterte muskler og sener i rygg og setet
 • Skader på mellomvirvelskivene

Sammenliknet med isjias kan isjialgismertene være noe mer diffuse og oppleves som mer murrende eller verkende. Det er heller ikke vanlig å oppleve svakheter eller lammelser i bena, ettersom nerven ikke er involvert.
Isjialgi forkommer langt oftere enn isjias, men har også et mye kortere sykdomsforløp og responderer bedre på behandling. Råd om forebygging og behandling er den samme som for isjias.

NAKKE/WIPLASH:

Nakkens hovedoppgave er å balansere hodet på toppen av ryggsøylen samtidig som den skal gi rom for bevegelser til siden og bakover. Nakken er en sårbar struktur som utsettes for mange mekaniske/psykiske påkjenninger i daglig livet. Nakken står i tett relasjon til sentrale sentre som er med på å styre balanse, syn og hørsel.
Det er ikke uvanlig at nakkesmerter ofte oppstår i kombinasjon med hodepine eller svimmelhet.

Nakkesmerter kan oppleves som smerter lokalt i nakken, men kan også være:

 • Hodepine og/eller svimmelhet
 • Smerter ut i skulder regionen og/eller mellom skulderbladene
 • Smerter (utstråling) ut armer
 • Prikking eller bortdovning av armene eller hendene
 • Whiplash symptomer

Hver fjerde person opplever med jevne mellomrom nakkesmerter og en av tre har hatt vondt i nakken i løpet av de siste to ukene.

Nakke symptomer kan oppstå gradvis eller man oppleve et akutt kink, hvor nakken plutselig stivner eller låser seg. Tilstanden er svært smertefull og den minste bevegelse gir smerter.

Typisk tegn på en akutt kink:

 • Plutselig låst og smertefull nakke
 • Vanskeligheter med å snu på hodet
 • Smerter på et bestemt punkt i nakkeregionen
 • Det er mest behagelig å holde hodet litt på skakke

Ofte er det ingen klar, utløsende årsak til at man har pådratt seg et kink. Oftest har det vært forstyrrelser i samspillet mellom nerver, muskler, sener, leddbånd, bruskskiver og ledd i nakken over lengre tid. Anspenthet, stress, ensidige og statiske arbeidsstillinger, trekk og dårlig sovestilling og ulykker/whiplash er alle faktorer som kan fører til plager i nakken.

Whiplash:

Nakkesmerter kan oppstå akutt dersom man blir utsatt for ulykke eller skade. Typiske eksempler er nakkesleng etter bilulykker, samt slag og fall som overskrider nakkens vevstolleranse.
Kroniske nakkesmerter, det vil si at de varer i mer en tre måneder, oppstår ofte når nakken har vært utsatt for en skade eller med økende alder. En whiplash hendelsen fører ofte til skade på nerver, muskler, sener, leddbånd, bruskskiver og ledd i nakken. Man  ender ofte opp i en ond sirkel hvor kroppen prøver å holde det som gjør vondt i ro og man blir engstelig for å bevege på nakken slik at man stivner mer og mer til. Mange opplever en variasjon av ovenfor nevnte plager som gjør at hverdagens oppgaver og påkjenninger blir for store. Whiplsh er ikke ensforenerlig med en type behandling men må tilpasses den enkeltes  behov.

Kuldepakning kan lindre godt ved akutte nakkesmerter.

HODEPINE:

95 prosent av befolkningen er plaget med hodepine en eller flere ganger i løpet av livet. 5 prosent sliter med daglig hodepine. Mange som er plaget av hodepine vil også oppleve kvalme, svimmelhet, tretthet, øresus og konsentrasjonsvansker – ofte i kombinasjon med smerter og stivhet i nakke. Vedvarende hodepine kan derfor forringe livskvaliteten betraktelig.
Hodepine er sjelden et tegn på alvorlige lidelser, men all hodepine bør tas på alvor.
Dette gjelder dersom:

 • Barn er plaget av hodepine
 • Hodepinen oppstår plutselig eller gradvis hos en som ikke tidligere har vært plaget
 • Hodepinen oppstår etter en skade eller ulykke
 • Du opplever en ny type hodepine, som skiller seg fra den vanlige hodepinen

Vanligste årsaker til hodepine:

 • Nedsatt funksjon i leddene i nakken
 • Muskelspenninger
 • Stress
 • Bittfeil og kjevespenninger
 • Bruk av legemidler
 • Nakke- og hodeskader
 • Hormonelle endringer, spesielt i forbindelse med menstruasjon
 • Migrene

NAKKEHODEPINE:

Skyldes nedsatt funksjon av ledd og stramme muskler i nakken. Mange opplever denne formen for hodepine som smerter i pannen.

Spenningshodepine:
Kombinasjon av stress og muskelspenninger i nakken. Denne typen hodepine kan oppleves som et strammende bånd rundt hele hodet.

Migrene:
Hodepine med intens og ofte pulserende hodepine, gjerne kun på én side av hodet. Noen får også såkalt aura, et forvarsel på migrene, vanligvis i form av syn- eller hørselsforstyrrelser. Det er normalt å bli kvalm, samt svært ømfintlig overfor lys og lyder når man har et anfall. Anfallenes hyppighet kan variere, ukentlige og månedlige anfall er normalt. Et anfall kan vare i 1-3 dager

SVIMMELHET:

Svimmelhet er et tegn på at kroppens balansesystem ikke fungerer optimalt. Det finnes flere grunner til at balansesystemet ikke alltid fungerer som det skal. Balansesystem er sammensatt av flere forskjellige sentre i hjernen som mottar informasjon fra øynene, balanseorganer i ørene og reseptor i muskler og ledd i hele kroppen om hvordan vi er posisjonert i forhold til omverden. Noen ganger kan de forskjellige beskjedene bli motstridende i hjernen og vi føler oss svimle. De fleste årsakene til svimmelhet er helt ufarlige.

Vanlige årsaker til svimmelhet:

 • Låsninger i øvre del av nakken
 • Krystallsyke
 • Betennelse på balansenerven
 • Muskelspenninger i nakken
 • Stress
 • Sirkulasjonsproblemer
 • Høy alder
 • Bivirkninger av medikamenter
 • Sykdommer i sentralnervesystemet

Øverste del av nakken:

Ledd og muskler i øvre del av nakken samarbeider tett med balansesentrene i hjernen. Det er derfor vi kan snu hodet etter ting som fanger vår oppmerksomhet uten at vi må stoppe med det vi gjør.. Balansesystemet er helt avhengig av korrekt informasjon fra muskel– og skjelettsystemet øverst i nakken. Ofte oppstår svimmelheten av låsninger eller muskelspenninger øverst i nakken.

KRYSTALLSYKE:

I det indre øret sitter det et balanseorgan som kalles labyrinten. Hos noen kan det sette seg krystaller inni buegangene i labyrinten. Dette forårsaker signaler til hjernen om at man er i bevegelse og dermed opplever akutte svimmelhetsanfall. Krystallsyke behandles ved at man gjennomgår reposisjoneringsøvelser slik at krystallene faller tilbake.
Betennelse på balansenerven eller vestibularnevritt kan forekomme i forbindelse med virusinfeksjon til øvre luftveier eller øre. Svimmelheten er ofte mer konstant med forskjellige stillinger. Normalt varer en slik betennelse i 3-6 uker, hos de aller fleste forsvinner også svimmelheten.

GRAVID/BEKKEN PROBLEMER:

En gravid kropp tilpasser seg store endringer. Når magen vokser, tippes bekkenet forover og man blir mer svai i korsryggen. Økt mage- og bryststørrelse øker kurvaturen av brystryggen og skuldrene faller forover og haken blir stikkende litt ut. Kroppen vil gjennomgå hormonelle forandringer for å gjøre fødselen lettere. Mange kvinner opplever forskjellige plager i muskel– og skjelettsystemet under graviditeten.

Vanlige plager:

 • Bekkensmerter
 • Korsryggsmerter
 • Nakke- og skuldersmerter
 • Smerter mellom skulderbladene
 • Smerter i brystet og pustesmerter
 • Hodepine

Bekkenløsning:
Bekkenløsning oppstår hos alle gravide. Grunnen er at noen hormoner som utskilles gjør leddbånd i og rundt bekkenet mer tøyelig. Dette for at fødselen skal foregå lettere. Noen kvinner opplever at de blir veldig bevegelige og kan oppleve smerter i korsrygg og/eller bekkene/symphysen. Dette kalles for symptomgivende bekkenløsning og er svært plagsomt.

Vanlige tegn på bekkenløsning:

 • Smerter i bekkenent, relatert til belastning
 • Utstrålende smerter til sete eller ben
 • Smertene tiltar utover dagen og med belastning
 • Smertene lindres ved ro

De aller fleste med bekkenløsning vil merke at dette fort går over etter fødselen. Noen kvinner opplever vedvarende smerter, og kan utvikle kronisk bekkenleddsyndrom.

Bekkenlåsning:

Mange forveksler bekkenlåsning og bekkenløsning fordi symptomene er forholdsvis like. Ved bekkenlåsning har et av bekkenleddene redusert bevelighet. Smertene kan også være fremtredende når man sitter. På grunn av endret gangmønster og smerter er det heller ikke uvanlig at noen kvinner blir plaget med både bekkenløsning og låsning samtidig.

Heldigvis er bekkenløsning oftest et forbigående problem. Etter fødsel vil kroppen gradvis forandre seg tilbake til normal tilstand. Det kan være lurt å ta tak i problemene under graviditeten for å unngå økte plager og ha det bedre.

Vær tålmodig de første ukene. Kroppen trenger tid på å returnere til normal tilstand. Spesielt mage-, rygg-, sete- og bekkenmuskulatur blir utsatt for stor påkjenning under graviditeten. Disse trenger tid før de kan begynne å trene seg.

KOLIKK:

Spedbarnskolikk er en tilstand hvor barnet gråter utrøstelig daglig i en lengre periode. Kolikk er forholdsvis vanlig og rammer 10-15 prosent av nyfødte. Som regel oppstår plagene i løpet av de første 2-4 ukene etter fødsel, og varer sjelden utover lenger enn tre måneder.
Tegn på at ditt barn kan være plaget med kolikk:

 • Periodevis, uforklarlig, intens skriking
 • Barnet trekker beina opp mot magen
 • Barnet veiver med armer eller ben
 • Barnet presser eller kaster hodet og overkropp bakover

Tips:

 • Skap trygghet rundt barnet: Mange foreldre blir urolig når barnets gråt ikke kan trøstes. Ofte vil foreldrenes uro smitte over på barnet og gjør situasjonen verre.
 • Skap ro rundt måltider: Dette skal være en god stund for både mor og barn. Pass på at barnet får opp luft etter endt måltid. Bruk tiden.
 • Magemassasje eller sykkelbevegelser med bena.
 • Dette kan være hjelpsomt i noen tilfeller, også fordi det setter i gang magen og slipper ut luft. Noen barn roes av vibrasjon, vugging eller støy. Prøv deg gjerne frem med støvsuger, radioskurring eller vippestol. Husk at små barn ikke skal sitte for lenge. Sukkervann kan også hjelpe.

KISS/KIDD:

KISS (Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain) betyr en kraftig låsning eller feilfunksjon i barnets nakke. KISS er ikke farlig. Det er heller ingen sykdom. God funksjon av nakken er viktig for barnets utvikling, koordinasjon og integrering av sanseinntrykk.

Tegn på KISS:

 • Favorittside av hodet/nakken – barnet titter hovedsakelig en vei
 • ”Banan-formet” eller ”C-kurve” av barnets rygg
 • Kolikkliknende plager eller generell uro
 • Barnets hode er konstant bakoverbøyd
 • Barnet misliker å bli tatt på nakken eller å bli påkledd
 • Skjev hodefasong, som oftest med avflatning på en side

KIDD (udiagnostisert KISS) er problem i et eldre barn.

Tegn på KIDD:

 • Konsentrasjonsvansker
 • Hodepine
 • Balanseproblemer
 • Forsinket/treg motorisk utvikling

Tips som kan hjelpe og stimulere nakkebevegelse, koordinasjon og variere bevegelser:

 • Varier hvordan du plasserer barnet fra gang til gang. Små barn blir ofte liggende slik de blir plassert.
 • Synsinntrykk bør også plasseres slik at barnet ikke blir stimulert fra samme retning hele tiden.
 • Inntil barnet er gammelt nok til å holde hodet sitt selv, er det viktig å støtte hodet både når man løfter og holder barnet – også i sittende stilling.
 • Barn har godt av å ligge på magen når de er våkne. Når de ligger på magen blir det sterkere i ryggen og nakken, og utvikler samtidig bedre koordinasjon og motorikk. Begynn med mageleie så tidlig som mulig.
 • Krabbing er nødvendig for å stimulere hjernen, muskler og skjelett. I tillegg hjelper krabbing på å utvikle koordinasjon, balanse og motorisk ferdighet.